ELB၃၀၀၀ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း

ELB၃၀၀၀ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း

LB၁၀၀၀ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္း

၂၀၁၆ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာလ၁၅ရက္ေန႔မွာ ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္းတစ္ခုကုိ

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com